Τηλ:  + 357 26 963355
email : gym-geroskipou-paf@schools.ac.cy

Υπεύθυνοι Τμήματων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2022 - 2023
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Ι Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

1.

Α1

201

Νεοφύτου Χρυστάλλα

Χαριλάου Χάρης

2.

Α2

213

Κονναρή Άντρια

Χαριλάου Χάρης

3.

Α3

301

Χριστοφίδου Κατερίνα

Βαρνάβας Σέργιος

4.

Α4

302

Αριστείδου Ελίζα

Ιωακείμ Μάριος

5.

Α5

202

Χρυσοστόμου Αναστασία

Χαριλάου Χάρης

6.

Α6

313

Μανασσάκη Θεονύμφη

Χριστοδούλου-Γεωργίου Χαρίκλεια

7.

Α7

204

Παπασάββα Μαρία

Χριστοδούλου-Γεωργίου Χαρίκλεια

8.

Α8

317

Δούλια Άννα

Πάντου-Χατζησάββα Μαρία

 

9.

Β1

311

Σιδηροπούλου-Αντωνίου Ελένη

Χαριλάου Χάρης

10.

Β2

ΜΕΤΑΚ.

Ζέινεχ Μαρίνα

Διερωνίτου-Σαρρή Ελένη

11.

Β3

ΜΕΤΑΚ.

Φαντομά Αλεξία

Πάντου-Χατζησάββα Μαρία

12.

Β4

ΜΕΤΑΚ.

Γεωργίου Δέσποινα

Πάντου-Χατζησάββα Μαρία

13.

Β5

ΜΕΤΑΚ.

Κωνσταντίνου Μαρία

Διερωνίτου-Σαρρή Ελένη

14.

Β6

ΜΕΤΑΚ.

Αναστασίου Μαρία

Διερωνίτου-Σαρρή Ελένη

15.

Β7

315

Χαραλάμπους Δήμητρα

Ιωακείμ Μάριος

 

16.

Γ1

314

Χριστοδουλίδης Παύλος

Πάντου-Χατζησάββα Μαρία

17.

Γ2

303

Χριστοφόρου - Τριτσίνη Γαβριέλα

Χριστοδούλου-Γεωργίου Χαρίκλεια

18.

Γ3

304

Βασιλείου Βασίλειος

Χριστοδούλου-Γεωργίου Χαρίκλεια

19.

Γ4

312

Ανδρέου Ανδρέας

Ιωακείμ Μάριος

20.

Γ5

305

Μαντολε Άρτεμις

Βαρνάβας Σέργιος

21.

Γ6

214

Αριστοδήμου Ελεάνα

Βαρνάβας Σέργιος