Τηλ:  + 357 26 963355
email : gym-geroskipou-paf@schools.ac.cy

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Λούβαρης Γεώργιος,   Διευθυντής

Μαθηματικός

2

Χατζηδημητρίου Ανθούλλα  Β.Δ.Α΄

Μαθηματικός

3

Ιακώβου Ιωαννίδου Μαρία Β.Δ.

Φιλόλογος

4

Χαριλάου Χάρης  Β.Δ.

Θεολόγος

5

Διερωνίτου-Σαρρή Ελένη  Β.Δ.

Χημικός

6

Πάντου Μαρία  Β.Δ.

Φυσικός

7

Σέργιος Βαρνάβας Β.Δ

Φυσικός

8

Χριστοδούλου-Γεωργίου Χαρίκλεια , Β.Δ

Φιλόλογος

 9

 Ιωακείμ Μάριος Β.Δ.

 Μαθηματικός