Τηλ:  + 357 26 963355
email : gym-geroskipou-paf@schools.ac.cy

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΑΞΙΩΜΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Γεωργίου Θέμης

Γ3

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Σιήκχο Νταρίν

Β6

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αθανασίου Φαίδρα

Α3

ΤΑΜΙΑΣ

 

Μιχαηλίδης Μιχάλης

Γ1

ΜΕΛΟΣ

 

Μιχαήλ Γεώργιος

Γ2

ΜΕΛΟΣ

 

Ταμένου Μιχάλης

Β5

ΜΕΛΟΣ

 

Παπασάββα Αθηνά

Α7

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ