Τηλ:  + 357 26 963355
email : gym-geroskipou-paf@schools.ac.cy

Ωράριο Σχολείου

  ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
1η  7.30 - 8.10 7.30 - 8.15
2η  8.15 - 9.00 8.15 - 9.00
  20΄ Διάλλειμα 20΄ Διάλλειμα
3η  9.10 - 9.50 9.20 - 10.05;
4η  9.50 - 10.30 10.05 - 10.50
  15΄ Διάλλειμα 20΄ Διάλλειμα
5η  10.45 – 11.25 11.10 - 11.55
6η  11.25 – 12.05 11.55 - 12.40
  10΄Διάλειμμα 10΄Διάλειμμα
7η  12.15 - 12.55 12.50 -13.35
  12.55-13.35